Retur, Reklamation och Garanti

Retur med post

Du står för risken vid en retur till oss så skicka originalförpackningen väl förpackad i ett bra ytteremballage. Använd den förbetalda fraktsedeln för retur om sådan finns. Annars skicka in returen på billigast möjliga sätt. Bifoga alltid kassakvitto eller annat giltigt köpbevis och skriv tydligt varför du skickar tillbaka varan.

Om orsaken är fel på varan, måste typ av fel anges på ett tydligt och bra beskrivet sätt.

Återbetalning sker på samma betalningssätt som användes vid köpet om du inte anger annat (och förutsatt att det godkänns av din betalningsförmedlare).

Skicka returen till
Octago Cases 

C/O Diwiton AB
Kundservice,
Batterivägen 4

46138, Trollhättan

När en vara returneras till oss står du för returfrakten.

Om din retur gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi fraktkostnaden till dig. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Har du frågor, kontakta gärna vår kundservice.
Kundservice: 
E-post: kundservice@octagocases.com

När du vill göra en reklamation så kontaktar du kundservice med bifogande bilder samt beskriver ditt problem med produkten, sedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt med alternativa lösningar.

Kontakta kundservice här!

När det kommer till Garanti så följer vi tillverkarens förhållanden. 

Scroll to Top